Jász Kolbásztöltő Fesztivál

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a JP Arénában szervezett rendezvények látogatásának feltételeit a rendezvény időpontjában hatályos zártkörű rendezvényekre vonatkozó jogszabályok szabályozzák

Házirend - látogatókank

1. Felhívjuk a figyelmüket a balesetek és káresetek megelőzésére. A házirend betartása mindenki számára kötelező! Az épületben, a felszerelésben okozott károkat a károkozóval megtéríttetjük.

2. Nyomatékosan felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a fesztivál egész területén nyílt láng használata TILOS, az ARÉNBAN TILOS A DOHÁNYZÁS! Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet!

3. A rendezvény területén kizárólag csak karszalaggal lehet tartózkodni. A karszalagok a beléptetésnél az online megvásárolt jegy vagy bérlet ellenében kerülnek átadásra, illetve a helyszínen is lehet jegyet váltani a megengedett létszám mértékéig!

4. Tilos behozni a rendezvény területére: Állatot (vakvezető kutya kivételével), ételt, italt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre, közbiztonságra veszélyes tárgyat vagy anyagot, kerékpárt, rollert, kismotort, görkorcsolyát, gördeszkát.

5. Az épületen belül 2 db büfé várja az idelátogatókat, továbbá a rendezvények alatt ruhatárat bíztosítunk. A ruhatár díjazás ellenében vehető igénybe. Az el nem vitt tárgyakat talált tárgyként kezeljük. A gazdátlanul hagyott tárgyaskért anyagi felelősséget nem vállalunk.

6. A Kolbásztöltő Fesztivál egész területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Társasággal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

7. A vendég köteles a JPArena helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

8. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Kolbásztöltő Fesztivál személyzetének utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Házirend - Kolbásztöltő csapatoknak

A Kolbásztöltő csapatokra is vonatkoznak a fenti házirendi pontok, kivételt képez a 4-es pont, mely esetében a kolbásztöltéshez szükséges és elengedhetetlen vágóeszközök, valamint a reggeli bepakolásnál egyszeri alkalomként megengedett italt be lehet hozni.

A Kolbásztöltő csapatokra vonatkozó iránymutatások és házirend:

1. Az Önök csapata a nevezésüknek megfelelően a JP Arénában megrendezésre kerülő kolbásztöltő versenyen vesz részt.

2. A Csapat részére asztalonként 5 db jegyet biztosítunk, melyeket 2022.02.12. szombat reggel 7:30-tól a csapatok számára kijelőlt bejáratnál karszalagokra kell beváltani a jegy ellenében.

A csapat-jegyeket kétféleképpen lehet megvásárolni, előregisztráció után. A jegyek online elérhetőek weboldalunkon: https://www.jaszkolbasz.hu/jegyek/#, vagy személyen 2022.01.17-től 02.01-ig a GRILL DEPOT üzletében nyitva tartási időben
(5100 Jászberény, Dózsa György út 28.).

3. Kérjük, hogy a verseny napján, 7:30 és 08:30 között vegyék át jegyeiket, segítőink segítségével foglalják el asztalukat, majd jelenjenek meg a húsosztó helyen (Kérjük figyeljék az eligazító táblákat!) 

4. Mosogatás a kijelölt helyen, ott forralunk vizet. A WC-ben TILOS elmosni a zsíros felszereléseket. (Fesztivál térképen, minden jelölve lesz a helyszínen).

5. A kijelölt helyen a GRILL DEPOT jóvoltából ki lehet sütni a kolbászokat.

6. Érkezést követően készítsék elő az eszközeiket, de a kolbászkészítéshez csak a “Rajt” elhangzása után kezdjenek! A verseny nem időre megy, a zsűri a gyorsaságot nem értékeli.

7. A kolbászt 12:30-13:30 között kell leadni a kijelölt helyen, díszíteni nem kell. A versenyben való részvételhez kb 15 cm-s kolbászt kell leadni NYERSEN! Leadáskor kap a kolbász egy sorszámot, amit a zsűri felügyelőnk felír a csapat névvel együtt. 

8. A kolbász az Önök tulajdonát képezi, de kérjük, hogy elszállítására megfelelő edényt hozzanak magukkal! Egyéni kolbászsütésre tűzvédelmi szempontból nincs lehetőség.

9. Felhívjuk a versenyzők figyelmét az egészségügyi, higiéniai követelmények betartására. 

10. Kérjük, hogy a versenyt követően az asztaloknál levő műanyag zsákba tegyék be a hulladékot, szemetet.

11. Felhívjuk a figyelmüket a balesetek és káresetek megelőzésére. A házirend betartása mindenki számára kötelező! Az épületben, a felszerelésben okozott károkat a károkozóval megtéríttetjük.

12. Nyomatékosan felhívjuk a versenyző csapatok figyelmét, hogy a fesztivál egész területén nyílt láng használata TILOS, ott gáz kemping vagy grillsütőt, stb. nem használható! Annak kísérletét az ügyeletes biztonsági őrök megakadályozzák. Az ARÉNBAN TILOS A DOHÁNYZÁS! Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet!

13. Az eredményhirdetésre 2022.02.12. szombati napon 16:00 órakor kerül sor a helyszínen.

14. A rendezvény nem politikai rendezvény, nincs helye semmilyen politikai megjelenésnek, az a csapat amelyik szórólapozik, úgy öltözik, reklámoz, stb kizárásra kerül ( A csapat neve viselhet politikai “státuszt”, ez a maximum)

15. A GYÚRÓASZTALOK SZOMBATON 16:00  ÓRÁIG ÁLLNAK A VERSENYZŐK RENDELKEZÉSÉRE. 16:30 ÓRAKOR A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT MEGKEZDI AZ ASZTALOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉT AZ ESTI KONCERTEK BIZTONSÁGOS ÉS ZAVARTALAN LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

16. KIZÁRÓLAG REGGEL, A CSAPATOK ÉRKEZÉSEKOR HOZHATÓ BE PÁLINKA ÉS ÁSVÁNYVÍZ egyszeri alkalommal, minden más italt behozni TILOS! 

17. SZÁRAZ KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENYRE INGYENESEN LEHET NEVEZNI 2022.01.17-től 02.10-ig. A SZÁRAZ KOLBÁSZT BECSOMAGOLVA KELL LEADNI, NÉVVEL, ELÉRHETŐSÉGGEL  ELLÁTVA A GRILL DEPOT ÜZLETÉBEN, NYITVA TARTÁS ALATT. /kategóriák: DISZNÓ, VAD/

Mindenkinek jó versenyzést és jó szórakozást kívánunk!

 

Jász Kolbásztöltő Fesztivál
Szervezői

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

> Csapatoknak, ezt kell hozni:

– kézi daráló (elektromos TILOS), kézi töltő
– kés, vágódeszka
– fűszerek
– amibe a masszát keverik, teknő stb
– asztal dísz (nem kötelező, de külön lesz díjazva)
– javasolt egyenruházat az 5 fős csapatnak  (nem kötelező, de külön lesz díjazva)

 

> Ezt kapják a csapatok:
–  konyhakész bél
– egyenlő adag kolbászhús (NINCS DARÁLVA,  10kg )
– asztal + pad 07:30 és 16:00 között
– 5 főnek belépő szombat nappalra vagy egész napra.

Ha plusz főt szeretnének a csapatba, akkor  a megfelelő nappali vagy egész napos jegyet kell vásárolni.

> Díjazások:

 

– 1-2-3. helyezett értékelése
– szakmai különdíj
– legmulatósabb csapat
– JÁSZSÁGI kolbász díj (klasszikus “jász” ízű kolbász)
– legszebb csapat 1-2-3 helyezett
– legszebb asztal 1-2-3 helyezett
– Grill Depot különdíj
– Finom Fűszerek, JD’s különdíj
– Struccfészek különdíj
– Berva különdíj
– JászBél Bt. különdíj